استارتاپ چیست به قلم مظفر اعتضادی فر

استارتاپ چیست؟ شفاف ترین و جامع ترین تعریف ممکن!

/
این روزا هممون داریم واژه استارتاپ رو میشنویم و شاید خیلیامون ی…